മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 24 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം NOV 25 നു

മാടായി ഉപജില്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം നാളെ (25/ 11/ 2017 )ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി ആർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                            എ ഇ ഓ മാടായി

ന്യൂമാറ്റ്സ് 2017 അറിയിപ്പ്

25/ 11/ 2017 നു നടത്താനിരുന്ന ന്യൂമാറ്റ്സ് പരീക്ഷ 05/ 12/ 17 ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു.പരീക്ഷ കേന്ദ്രം പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും

Thursday, 23 November 2017

സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ബിൽഡിംഗ് ,സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു

സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഒക്ടോബർ 12 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇനിയും സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ നാളെ (23/ 11/ 2017 ) തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.വാടക കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സമർപ്പിക്കാത്ത  സ്കൂളുകൾ .
1 .ജി എം യു പി മാടായി 
2 .ജി ഡബ്ല്യൂ യു പി വെങ്ങര
3 .ജി സി യു പി കുഞ്ഞിമംഗലം
4 .ജി ൽ പി എസ് ചെറുകുന്ന് സൗത്ത് 

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2018-19

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2018-19 സർക്യൂലാർ
             CIRCULAR

കൈത്തറി &ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജില്ലാതല ചിത്ര രചനാ മത്സരം

കൈത്തറി &ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജില്ലാതല ചിത്ര രചനാ മത്സരം നവംബർ 25 നു 
 CLICK HERE

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചിലവിലേക്കായി പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിക്കുന്നതു സംബഡിച്ചു

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്ര ചിലവിലേക്കായി പി ഡി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിക്കുന്നതു സംബഡിച്ചു 
CLICK HERE 

Wednesday, 22 November 2017

Second Term Examination - Time Table 2017

Second Term Examination - Time Table 2017 .... Click Here

മലയാളത്തിളക്കം - അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉപജില്ലാതല അപ്പീൽ ഹിയറിങ്

കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഉപജില്ലാതല അപ്പീൽ ഹിയറിങ് 23/11/2017 , 24/11/2017 തിയ്യതികളിലായി രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. 
താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു  പ്രധാനാധ്യാപകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുവിടേണ്ടതാണ് 
PROFORMA 
LIST 

മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സന്ദർശനം

മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സന്ദർശനം സ്കൂൾ വിനോദയാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബഡിച്ചു 
                       CIRCULAR

OBSERVANCE OF CONSTITUTION DAY ON 25 NOVEMBER

OBSERVANCE OF CONSTITUTION DAY ON 25 NOVEMBER IN ALL EDUCATIONAL  INSTITUTIONS AND GOVERNMENT DEPARTMENTS 

                        CIRCULAR

Monday, 20 November 2017

Text Book Distribution (Vol-3) - Urgent

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3) - സ്‌കൂളുകളിൽ അധികമായുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ (വാല്യം 3) നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ മുതൽ ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നാളെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. 
പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ബാക്കി ലഭിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് shortage സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനാദ്ധ്യാപകന് മാത്രമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

Friday, 17 November 2017

OBC Premetric 2017-18

OBC Premetric 2017-18
https://scholarship.itschool.gov.in/prematric_obc2017-18/

അറിയിപ്പ്

മാനേജർമാരുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന  പ്രൊഫോർമയിൽ  ഇന്ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി വിവരങ്ങൾ  രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു . 
PROFORMA

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന വിവരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ ഇന്ന് 3.00 മണിക്ക് മുൻപായി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .....
PROFORMA

Details of CWSN Students

2017 -18 അധ്യയന വർഷം സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം )വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഐ ഇ ഡി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു 15 / 11 / 17 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു .

ചിത്രോൽത്സവം - വിജയികൾ

നല്ല വായന പഠനം ജീവിതം  ക്യാമ്പയിൻറെ  ഭാഗമായി   മാടായി  ബി ആർ സി  സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രോൽത്സവം - വിജയികൾ.
യു .പി വിഭാഗം
1.ദേവിക.പി.വി (കടന്നപ്പള്ളി യു .പി.എസ് )
2. സൂര്യ വിനായക് .കെ (വെങ്ങര ഹിന്ദു LPS)  
   ഋതിക് കമൽ (നെരുവമ്പ്രം യു പി എസ് ) 
എൽ.പി വിഭാഗം
1.ഋതിക .പി.പി (ജിഎം യു പി എസ് ഏഴോം )
2.മുഹമ്മദ് നമീർ (മാടായി എൽ പി എസ് )
വിജയികൾക്ക്  ക്യാഷ് പ്രൈസും  സർട്ടിഫിക്കറ്റും പൊതു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നല്കും.

NuMATS പരീക്ഷ നവംബർ 25 ന്

ഈ വർഷത്തെ NuMATS പരീക്ഷ നവംബർ 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാടായി ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികൾ രാവിലെ 9.30 ന് തന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

വിജ്ഞാനോൽസവം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന വിജ്ഞാനോൽസവം നവംമ്പർ 25 ന് വിവിധ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. കേന്ദ്രങ്ങളിൽ PSC പരീക്ഷ നടക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് നവംബർ 25 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. 
കഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിജ്ഞനോൽസവം നവംബർ 18 ന് ജി.സി.യു.പി.സ്കൂൾ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗം നവംബർ 18 ന്

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു യോഗം നവംബർ 18 ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3: 30 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 2 പകർപ്പ് സഹിതം ഫോട്ടോ അറ്റസ്റ്റേഷൻ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി/ രക്ഷിതാവ്/ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3)

പാഠപുസ്തക വിതരണം (വാല്യം 3)  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ്. നവംബർ 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി Shortage സമർപ്പിച്ച പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ പ്രസ്തുത പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്. സ്‌കൂളിൽ അധികമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.

State IT Mela 2017 .... Circular

State IT Mela 2017 .... Circular

Wednesday, 15 November 2017

തളിപ്പറമ്പ് സോൺ ഉറുദു അക്കാദമിക് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 22 ന്

തളിപ്പറമ്പ് സോൺ ഉറുദു അക്കാദമിക് മീറ്റിംഗ് നവംബർ 22 ന് ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 4 മണി വരെ മാടായി  ബി ആർ സി യിൽ വെച്ച് നടക്കും. യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലെ  ഉറുദു  അധ്യാപകർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപക കൂട്ടായ്മ

സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ അദ്ധ്യാപക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ഉപജില്ലയിലെ സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ നവംബർ 18 ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മാടായി ബി.ആർ.സി യിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ മുഴുവൻ സംസ്കൃതം അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 14 November 2017

ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്ടന്റ്റ്‌ - കോര്‍ വിഷയങ്ങള്‍ - പ്രമോഷന്‍ - ഉത്തരവ് -2017-18

ഹൈസ്‌കൂൾ  അസിസ്റ്റന്റ്  കോർ വിഷയങ്ങൾ (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, കണക്ക്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്) തസ്തികയിൽ  പ്രമോഷൻ നൽകിയ ഉത്തരവായി ...... ഉത്തരവ്

2017-18 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്കൂൾതല സൂക്ഷ്മ പരിശോധന

2017-18 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളുടെ സ്കൂൾതല സൂക്ഷ്മ പരിശോധന 15 / 11 / 2017 നു മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് .
CLICK HERE

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - സ്‌കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുവരെ പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തവർ താഴെപ്പറയുന്ന മാതൃകയിൽ ഇന്നുതന്നെ nmaeomadayi@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
1.സ്‌കൂളിന്റെ പേര്:
2.സ്‌കൂൾ കോഡ്:
3.പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം:

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡിങ്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും നിരന്തരം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും 80% ൽ താഴെ സ്‌കൂളുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തുവരുന്നത് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഗുരുതര വീഴ്ചയായി കാണക്കാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഡെയ്‌ലി ഡാറ്റ അപ്‌ലോഡിങ്‌ 100% ലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്‌കൂളുകളുടെ പേര് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

ഫയൽ അദാലത്ത് നവംബർ 17 ന്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ കുടിശ്ശിക ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫയൽ അദാലത്ത് നടത്തുവാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം സ്‌കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഓഫീസിൽ തീർപ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. നവംബർ 17 ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഫയൽ അദാലത്തിൽ പ്രസ്തുത ഫയലുകളിൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഹാജരാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Monday, 13 November 2017

Friday, 10 November 2017

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കുലർ

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു  സർക്കുലർ .

CLICK HERE

Thursday, 9 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: മത്സരഫലങ്ങൾ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം

8th National Painting Competition for School Students 2017-18

8th National Painting Competition for School Students 2017 - 18 -  Details ..... Click Here

അഭിനന്ദനങ്ങൾ ......

കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയിൽ എൽ.പി വിഭാഗം ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ മാടായി ഉപജില്ലയിലെ അശ്വന്ത്. ടി വി & ഉണ്ണിമായ പി.കെ  (ഗവ.എൽ.പി സ്കൂൾ ചെറുവാച്ചേരി).
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ......

ചിത്രോത്സവം-2017: നവംബർ 14 ന്

ചിത്രോത്സവം-2017
നല്ല വായന നല്ല പഠനം നല്ല ജീവിതം 
സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ - മാടായി  ബി.ആർ.സി യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  മാടായി ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എൽ.പി , യു.പി  വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്കായുള്ള ജലഛായം ചിത്രരചനാ മത്സരം  'ചിത്രോത്സവം -2017 ' നവംബർ 14 ന് രാവിലെ 10  മണിക്ക്  മാടായി  ഗവ.ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. 
എൽ .പി .യു .പി വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഓരോ കുട്ടി വീതം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. മത്സരത്തിന് ആവശ്യമായ പേപ്പർ ഒഴികെയുളള സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവരണം. മത്സരത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രക്കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ  അവസരംനൽകുന്നതാണ്.

Wednesday, 8 November 2017

Text Book Excess & Shortage Vol III -പ്രഫോർമ സമർപ്പിക്കണം

പാഠപുസ്തകം (മൂന്നാം വാല്യം) - ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്‌കൂളിൽ അധികമായുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണവും (Excess & Shortage) നിശ്ചിത പ്രഫോർമയിൽ നാളെ (നവംബർ 9 ന്) വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

GAIN PF - അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എല്ലാ KASEPF വരിക്കാരുടെയും 2016-17 വർഷത്തെ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസും കുറവ് ചെയ്യേണ്ട ഡി.എ അരിയറുകളും ഒ.ബി ലോൺ വിവരങ്ങളും നവംബർ 10 ന് മുമ്പായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 7 November 2017

നവംബർ 7 മുതൽ 14 -ശാസ്ത്രാവബോധവാരം - നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സി.വി.രാമന്റെ നൂറ്റിഇരുപത്തി ഒമ്പതാം ജന്മദിനം, മേരിക്യൂറിയുടെ നൂറ്റിഅമ്പതാം ജന്മവാർഷികം എന്നിവ ചേർന്നുവരുന്ന നവംബർ 7 മുതൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ച ശാസ്ത്രാവബോധവാരമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ് അവർകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായി വായിക്കുകയും ശാസ്ത്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പ് വായിച്ച് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് കുട്ടികളെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ സ്‌കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം

CWSN കുട്ടികളുടെ (Fresh & Renewal) വിവരങ്ങൾ - പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017 വർഷത്തെ CWSN കുട്ടികളുടെ (Fresh & Renewal) വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ വിവരങ്ങൾ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ) പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. 
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽസമർപ്പിക്കണം.

GAIN PF - എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള അടിയന്തിര നിർദ്ദേശങ്ങൾ , പ്രഫോർമ

GAIN PF - എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള അടിയന്തിര നിർദ്ദേശങ്ങൾ , പ്രഫോർമ എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ച് നവംബർ 9 ന് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Monday, 6 November 2017

ശാസ്ത്രവാരം - ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്

ശാസ്ത്രവാരം - ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ് .... Click Here

'സമുന്നതി സ്‌കോളർഷിപ്പ്' അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ - 'സമുന്നതി സ്‌കോളർഷിപ്പ്' അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സർക്കുലർ കാണുക ... സർക്കുലർ

അഭിനന്ദനങ്ങൾ......

നവംബർ 4 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ (ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗം) ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ  മാടായി ഉപജില്ലയിലെ നീരജ് പി. (GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം).
അഭിനന്ദനങ്ങൾ..........

Saturday, 4 November 2017

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ - പ്രഫോർമ സമർപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി - കിച്ചൺ കം സ്റ്റോർ സംബന്ധിച്ച പ്രഫോർമ ഇനിയും സമർപ്പിക്കാത്ത സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ നവംബർ 6 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ പ്രഫോർമ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
1.GHSS കൊട്ടില 
2.GHSS ചെറുതാഴം 
3.PJHS മാടായി 
4.GHSS കുഞ്ഞിമംഗലം 
5.GWHSS ചെറുകുന്ന് 
6.ചെറുകുന്ന് മുസ്‌ലിം LPS 
7.മാടായി LPS 
8.സെന്റ് മേരീസ് LPS വിളയാങ്കോട് 
9.MIM LPS മാട്ടൂൽ 
10.GMUPS മാടായി 
11.GMUPS പഴയങ്ങാടി 
12.GWUPS വെങ്ങര 
13.വെങ്ങര പ്രിയദർശ്ശിനി UPS

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് വിതരണം ഇന്ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം - ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ സംഘാടകസമിതി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യും. ബന്ധപ്പെട്ട ടീം മാനേജർമാർ ക്ലസ്റ്റർബുക്ക് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Rubella Vaccine

Friday, 3 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2017 - മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2017 - കലോത്സവ വാർത്തകൾ,വിശേഷങ്ങൾ, മത്സരഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തത്സമയം അറിയിക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീ.ഷാജി.ടി.പി (സെൻട്രൽ മുസ്‌ലിം എൽ.പി സ്‌കൂൾ,മാട്ടൂൽ).
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ..... Click Here
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shas.kalolsavam.subdistrict

Thursday, 2 November 2017

Expenditure Statement -പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ Expenditure Statement നവംബർ 5 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. Expenditure Statement - Submit ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 
Expenditure ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ Menu Bar ലെ 'Submit NIL Report' ബട്ടണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് Nil Report സമർപ്പിക്കണം.
സപ്തംബർ മാസത്തെ Expenditure Statement ഇനിയും സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്‌കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.
1 EDANAD WEST LPS
2 MIM LPS MATTOOL
3 NMUP SCHOOL MATTOOL
4 G.M.U.P.S PAYANGADI
5 GLPS CHERUKUNNU SOUTH
6 G.M.L.P.S MADAKKARA

Rubella Vaccine


അപേക്ഷകളും ഹർജികളും മലയാളത്തിൽതന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

അപേക്ഷകളും ഹർജികളും മലയാളത്തിൽതന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ... സർക്കുലർ

പത്രക്കുറിപ്പ്


Programme Schedule - IT Mela - Kannur Revenue Dist.

കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഐ.ടി മേളയുടെ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂള്‍ .... Click Here
https://drive.google.com/file/d/0B60TtZEyxbEAOFNVT0hZc00ydUlYZEhrNnJ4ZC1LcFp3dnBz/view?usp=sharing

റവന്യുജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് - സാക്ഷ്യപത്രം കൈപ്പറ്റണം

നവംബർ 4 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യുജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതനേടിയ LP, UP, HS, HSS വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണം.
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ഓഫീസിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 4 ന്

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ് മത്സരം നവംബർ 4 ന് ശനിയാഴ്ച ചൊവ്വ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ  വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.
സമയക്രമം
LP    - 10.30 AM
UP   - 10.30 AM
HS   - 1.30 PM
HSS - 2.30 PM
ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവരാണ് പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. മത്സരത്തിനു വരുന്നവർ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.  മത്സരാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നവംബർ 6 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും യോഗം നവംബർ 6 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ ചേരുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കുക.

Wednesday, 1 November 2017

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ക്ലാസ്സ് കേട്ടല്ലൊ. രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലന്റിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്റെ ക്രാന്തദർശിത്വവും അവധാനതയും വിളിച്ചോ ഉന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ വിദ്യാഭ്യസ പരിപ്രേക്ഷ്യം നമ്മുടെ എല്ലാ അധ്യാപകരിലും അതേ ഗൗരവത്തിലും ആഴത്തിലും പതിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ദൗത്യം.നവംബർ പത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കഴിയണം. വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരുടെേല്ലാ താഴെ പറയുന്ന പാനലിലെ അധ്യാപകരുടേയോ സേവനം തേടാവുന്നതാണ്. 
സി.പി.പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, തെക്കുമ്പാട് 
സന്ദീപ്.സി.പി , എടനാട് വെസ്റ്റ് LP 
ഒ.രാമചന്ദ്രൻ, മാടായി 
ശ്രീകല, ഇടമന യു.പി.എസ് 
സി.പി.ബാബുരാജൻ, ഏര്യം വിദ്യാമിത്രം 
കെ.ടി.ഗോവിന്ദൻ, മാട്ടൂൽ MIMLPS 
പി.കെ.വിശ്വനാഥൻ, ഇരിണാവ് തെക്കുമ്പാട് 
കെ.വി ഗിരിജ, ഏഴോം. 
മന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്രസക്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത്. പൊതുജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യസംതിരിച്ചു നൽകാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്യൂഡൽ വിദ്യാഭ്യാസവും കോർപ്പറേറ്റസ് വിദ്യാഭ്യാസവും കടന്ന് നാം ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. രീതി ശാസത്രം പരിശോധനയിൽ മാത്രം പോര. അത് മനസ്സിൽ കയറിയാലേ മനസ്സിനെ തിരുത്താൻ കഴിയൂ ജലത്തിന്റെ PH മൂല്യം പോലെ ഉയർന്നാൽ ഉൻമാദവും താഴ്ന്നാൽ സ്പഷനം - ഇതു പോല ആകരുത്. സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമിക മികവാണ് മികവ്. ബാക്കിയെല്ലാം അതിനു താഴെയാണ് മണ്ണിലില്ല, മനസ്സിലില്ല, ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട്. ഇതല്ല അന്വേഷണാത്മക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വൈയഞവും സാമൂഹ്യവുമായ ഉയർച്ചയായിരിക്കണം അധ്യാപകന്റെ ലക്ഷ്യം ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും സ്കൂൾ അക്കാദമിക രംഗത്ത് തടപ്പാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രായോഗികവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ രേഖയാകണം അക്ക, മാപ്ലാൻ. അല്ലാതെ സ്വനവും സങ്കൽപവും എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല A+ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാത്രമാകരുത്. ജീവിതത്തിലും A+ ആകണം. ഒന്നിന്റെയും കുറവ് കണ്ടെത്തലല്ല കുറവ് നികത്തലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ജൈവവൈവിധ്യ ഉദ്യാനം ജൈവ വൈവിധ്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള താകണം. അല്ലാതെ സിമന്റ് ബെഞ്ച് വർക്കലല്ല കാമ്പസ് തന്നെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാകണം. 
ജന.30നുള്ളിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർണ്ണമാകണം. അത് പൊതുജനത്തിനു കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. എന്റെ കുട്ടിയെ പൊതു വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർത്തത് ശരിയായ തീരുമാനം തന്നെയാണ്.ഇത് വൈകി പ്പോയി. അക്കാദമിക മികവാണ് ഓരോ സ്കൂളിന്റേയും ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ കരിക്കുലത്തിനുളളിൽ മാത്രമായി തളച്ചിടരുത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. ചിന്താപരവും ഗവേഷണാത്മക ബോധവും കുട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. 
ഇവയെല്ലാം എല്ലാ അധ്യാപകരുടേയും മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാH Mമാർക്കും കഴിയണം. വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാം. 
എ.ഇ.ഒ.മാടായി.

Promotion from PT Junior Language Teacher to FT Junior Language Teacher - Final Seniority List

Promotion from Part Time Junior Language Teacher to Full Time Junior Language Teacher - Final Seniority List Published ... Click Here

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ :പ്രസംഗം - വിഷയം

മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം
നവംബർ 3 മുതൽ 9 വരെ
പ്രസംഗം - വിഷയം
യു.പി (ഇംഗ്ലീഷ്)
'Kerala, Gods Own State'
യു.പി (ഹിന്ദി)
'स्वच्छ भारत'
എൽ.പി (മലയാളം)
'മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ'

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് മത്സരം

കണ്ണൂർ റവന്യു  ജില്ലാ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള ക്വിസ്സ് മത്സരം നവംബർ 6 (തിങ്കൾ) ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും.  
സമയക്രമം
LP, UP വിഭാഗം - രാവിലെ 10 മണി
HS വിഭാഗം -ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30
HSS വിഭാഗം- ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30
ഉപജില്ലാ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ടീമുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട  AE0 /HM ന്റെ  സാക്ഷ്യപത്രവുമായി  കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ (ഗണിതം) മത്സരം നവംബർ 8 ന്

2017-18 വർഷത്തെ മാടായി ഉപജില്ലാ ശ്രീനിവാസരാമാനുജൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ (ഗണിതം) മത്സരം നവംബർ 8 ന് രാവിലെ 10.30 ന് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും. പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുളള UP, HS വിഭാഗത്തിലെ മത്സരാർഥികൾ നവംബർ 4 ന്  മുമ്പായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  
Mob. 9446418387