മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Sunday, 10 December 2017

അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് ഡിസംബർ 12 ന്

മാടായി ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേർസ് അക്കാദമിക് കോംപ്ലക്സ് മീറ്റിംഗ് ഡിസംബർ 12 ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 4 മണിവരെ മാടായി ബി.ആർ.സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും. LP, UP, HS വിഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അറബിക് അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കണം.

Friday, 8 December 2017

ഡിസംബർ 10 - മനുഷ്യാവകാശ ദിനം: പ്രതിജ്ഞ

ഡിസംബർ 10 - മനുഷ്യാവകാശ ദിനം : ഈ വർഷം ഡിസംബർ 10 അവധിദിനമായതിനാൽ ഡിസംബർ 11 തിങ്കളാഴ്ച മനുഷ്യാവകാശ ദിനാചരണം നടത്തേണ്ടതാണ്. സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക അസംബ്ലി ചേർന്ന് ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 11 ന്

മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി, ഹൈസ്ക്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ഡിസംബർ 11 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി ആർ സി ഹാളിൽ ചേരും. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
അജണ്ട: വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം

Wednesday, 6 December 2017

Text Book Distribution (Vol.3)

പാഠപുസ്തകം (വാല്യം 3) സ്‌കൂളുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും എത്രയുംപെട്ടന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Details of CWSN Students

2017 -18 അധ്യയന വർഷം സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് / അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം )വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഐ ഇ ഡി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇനിയും നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു ഇന്ന്(06/12/ 2017 )
 5 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നു അറിയിക്കുന്നു .

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18

ശ്രദ്ധ പദ്ധതി 2017 -18 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന വിവരം താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയിൽ എന്റർ ചെയ്യാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ന് 1 .00 മണിക്ക് മുൻപായി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു .....
PROFORMA

NuMATS 2017

NuMATS 2017 ജില്ലാതല പരീക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് . 
 LIST 

Tuesday, 5 December 2017

സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ബിൽഡിംഗ് ,സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു

സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി ഒക്ടോബർ 12 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇനിയും സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ന്  (05 / 12/ 2017 ) തന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.വാടക കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .ആസ്തി രജിസ്റ്റർ സമർപ്പിക്കാത്ത  സ്കൂളുകൾ .
1 .ജി എം യു പി മാടായി 
2 .ജി ഡബ്ല്യൂ യു പി വെങ്ങര 

Monday, 4 December 2017

Text Book Indenting - Date extending

Text Book Indenting - Date extending ... Details ... Click here

DEPARTMENTAL TEST - JANUARY 2018 -NOTIFICATION

DEPARTMENTAL TEST -  JANUARY 2018  -NOTIFICATION

ഗവ.സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2018 ഡിസംബർ 31 വരെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിവരം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 2017

ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷ 06/12/2017 നു ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി ആർ സി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .ഹൈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

ന്യുമാത്‌സ്‌ 2017

ഈ വർഷത്തെ സബ്ജില്ലാതല ന്യുമാത്‌സ്‌ പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 നു രാവിലെ 10 മണിയ്ക്ക് ജി ബി എച് എസ് മാടായി- VHSE ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് .വിദ്യാർത്ഥികൾ 9 .30 നു മുൻപേ നിശ്ചയിക്കപെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .

Thursday, 30 November 2017

Noon Meal Monthly Data - Form (Revised)

Noon Meal Monthly Data - Form (Revised) ... Click Here

ശ്രദ്ധ 2017

ശ്രദ്ധ മികവിലേക്ക് എന്ന കൈപ്പുസ്തകം ബി ആർ സി യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് .എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ബി ആർ സി യിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

Wednesday, 29 November 2017

ലോകാഭിന്നശേഷി വാരാചരണം - പോസ്റ്റർ രചനാമത്സരം

ലോകാഭിന്നശേഷി വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാടായി ബി.ആർ.സി എൽ.പി, യു.പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പോസ്റ്റർ രചനാമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിഷയം: "ആരും പിന്നിലല്ല"
നിബന്ധനകൾ:
എൽ.പി വിഭാഗം - സൈസ് എ4 , ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
യു.പി.വിഭാഗം - സൈസ് എ3 , വാട്ടർകളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
ബി.ആർ.സി തലത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ജില്ലാതല മത്സരത്തിന് അയക്കും.
തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകൾ ഡിസംബർ 4 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി ബി.ആർ.സിയിൽ എത്തിക്കണം.

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Expenditure Statement (Reconciled) BiMS വഴി ശേഖരിച്ച് (2017 ഫെബ്രവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ളത്) TRN നമ്പർ സഹിതം Online Expenditure Statement സൈറ്റിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനുള്ള ക്രമീകരണം സൈറ്റിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഓഫീസിലേക്ക് 2017 ഫെബ്രവരിമുതലുള്ള Expenditure Statement online വഴി സമർപ്പിച്ചതിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി കൃത്യത വരുത്തി Submit ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ബില്ലുകളുടെയും TRN നമ്പർ നിർബന്ധമായും എന്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
Expenditure Statement (Reconciled)  അടിയന്തിരമായും സമർപ്പിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നവംബർ 30 നകം ആയത് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി Submit ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 
ആവശ്യമായ Help File ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.
Mob:  9495416047

Tuesday, 28 November 2017

മലയാളത്തിളക്കം- പ്രഫോർമ

മലയാളത്തിളക്കം പ്രതിദിന പുരോഗതി പട്ടിക ,പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ,പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു. പ്രതിദിന പുരോഗതി പട്ടിക പൂരിപ്പിച്ചു എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും  വൈകുന്നേരം ബി ആർ സി യിലേക്ക് മെയിൽ ചെയേണ്ടതാണെന്ന് ബി.പി.ഒ അറിയിക്കുന്നു.

സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

5 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യ കായിക ആക്ടിവിറ്റി പാഠപുസ്തകം സൊസൈറ്റികളിൽ അധികമായുള്ളവയുടെയും ഇനിയും ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവയുടെയും വിവരങ്ങൾ (Excess & Shortage) ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത പ്രഫോർമയിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

Inter District Transfer 2017-18.. Circular

Inter District Transfer 2017-18 .... Circular

ദേശിയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി - പാസ്സ് ബുക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്

സ്റ്റുഡന്റസ് സേവിങ് സ്കീം -വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പാസ്സ് ബുക്കുകൾ ദേശിയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി  ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്കൂൾ അധികാരികൾ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
 CLICK HERE

Staff Fixation 2016-17

1.Staff fixation - Correction Order
2.Staff Fixation 2016-17: Circular
3.Staff Fixation 2017-18: Guidelines

ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - Clarification

ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എയിഡഡ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ പെൻഷൻ വിഹിതം അടവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവായി..... ഉത്തരവ്