മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Friday, 16 June 2017

വർക്ക്ബുക്ക് വിതരണം

ഒന്ന്,രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള വർക്ക്ബുക്ക് ഓഫീസിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും എത്രയും പെട്ടന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment