മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Monday, 12 June 2017

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണത്തിന് അനുവദിച്ച തുകയിൽ കുട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ് മൂലം ഇനിയും തുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം (കുട്ടികളുടെ എണ്ണം,ആവശ്യമുള്ള തുക) ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഫോൺ/ ഇമെയിൽ/ നേരിട്ടോ/ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം.

No comments:

Post a Comment