മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Wednesday, 7 June 2017

ഐ ഇ ഡി സി 2016-17

 206-17 വർഷത്തെ  പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടപ്പം ചേർക്കുന്നു .ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദനാധ്യാപകർ  രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment