മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ . ..........

Saturday, 3 June 2017

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry അതാത് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
https://www.transferandpostings.in/mdmms/

No comments:

Post a Comment