മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Saturday, 3 June 2017

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry

Noon Meal - MDM Kerala Daily Data Entry അതാത് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
https://www.transferandpostings.in/mdmms/

1 comment: