മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നാളെ (ജൂൺ 8 , വ്യാഴം) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ . ..........

Friday, 16 June 2017

Kerala State Employees Management Portal

Introduction of web portal of Accountant General Office for uploading pay slip of Gazetted Officers,GPF Annual Statements/authorisation of all employees etc..... Order
http://ksemp.agker.cag.gov.in/Login

No comments:

Post a Comment