മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Friday, 9 June 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാഠപുസ്തക വിതരണം - സ്‌കൂളുകളിലും സൊസൈറ്റികളിലും ഇതുവരെ ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്നുതന്നെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment