മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Friday, 16 June 2017

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതയാത്ര - നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം

കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷിതയാത്രയ്ക്കായി ഒരു അദ്ധ്യാപകനെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിക്കണം. നോഡൽ ഓഫീസറുടെ പേരുവിവരം എത്രയും വേഗം ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം.

No comments:

Post a Comment