മാടായി ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2017 ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്താനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ഒക്ടോബർ 4 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. . ..........

Saturday, 3 June 2017

പോസ്റ്റർ കൈപ്പറ്റണം

പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെടട്ട് സ്‌കൂളുകൾക്കുള്ള പോസ്റ്റർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിമുതൽ മാടായി ബി ആർ സിയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യും. ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ എത്രയും പെട്ടന്ന് പോസ്റ്റർ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് ബി.പി.ഒ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment