മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Friday, 2 June 2017

Appointment in Govt. School on Daily Wages

2017-18 അദ്ധ്യയന വർഷം ഗവ.സ്‌കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകരെ താൽക്കാലികമായി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായി . വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവ് കാണുക ... ഉത്തരവ്

No comments:

Post a Comment