മാടായി ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം ജൂലായ് 22 ന് ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മാടായി ബി.ആർ.സിയിൽ ചേരും . ..........

Saturday, 17 June 2017

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം വിദ്യാലയ വികസന ശില്പശാല ജൂൺ 24 ന്

കല്ല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം വിദ്യാലയ വികസന ശില്പശാല ജൂൺ 24 ന് - ശില്പശാലയിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ, പിടിഎ -എസ്.എം.സി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കണം. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ  പിടിഎ -എസ്.എം.സി ഭാരവാഹികൾക്ക് വിവരം നൽകി പങ്കെടുപ്പിക്കണം.
 

No comments:

Post a Comment